Уцитавање података...
Елементи сцене се учитавају...

Легенда цена:

Икона Опис

БЕОГРАДСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
Установа културе

Адреса
Милешевска 64а, 11000 Београд

Централа
+381.11.283.60.25 i 283.71.11, +381.11.283.51.11
Факс
+381(11)2411-484
Благајна
+381.11.283.70.00

 

Web адреса
https://bdp.rs/

e-mail
biletarnica@bdp.rs

Шифра делатности
9004
Матични број
07010079
Порески број
100153874